Focusview Fotografie
...onderscheidend in kwaliteit

Privacy- en cookieverklaring - Focusview Fotografie

Voor de Eenmanszaak Focusview Fotografie (hierna te noemen ‘Focusview’) is jouw privacy van groot belang. Dit betekent dat jouw gegevens bij Focusview veilig zijn en dat ze altijd netjes gebruikt worden. E.e.a. conform de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG). In deze privacyverklaring, welke van toepassing is op www.focusview.nl wordt uitgelegd, wat Focusview doet met de persoonlijke informatie die jij aan Focusview verstrekt. Voor eventuele vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Focusview

Persoonsgegevens die Focusview verwerkt

Focusview verwerkt jouw persoonsgegevens die jij aan Focusview hebt verstrekt via bijvoorbeeld een email- of WhatsApp bericht. Het gaat daarbij primair om persoonsgegevens zoals jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres plus eventuele extra informatie die je verstrekt. Eventueel, en voor zover noodzakelijk voor een correcte verwerking van de opdracht/overeenkomst, verwerkt Focusview daarbij nog aanvullende verstrekte informatie zoals adres- , bedrijf- , en IBAN gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via foto’s

Tijdens specifieke gevoelige reportages worden de tijdens de reportage gemaakte foto’s nooit zonder enige toestemming gebruikt- , openbaar gemaakt en/of gedeeld met anderen zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever. Wat mogelijk zichtbaar kan zijn op een foto zijn kenmerken zoals bijvoorbeeld: • Ras • godsdienst of levensovertuiging • politieke voorkeur • seksuele voorkeur • gezondheid

Doel en grondslag van de gegevensverwerking door Focusview:

Via een e-mail kun je vragen stellen, aanvragen doen of je aanmelden voor een dienst of activiteit die Focusview aanbiedt. De daarbij door jou verstrekte gegevens gebruikt Focusview uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van de communicatie betreffende jouw vraag of bericht.
• T.b.v. het opmaken van een factuur en afhandeling van de betaling daarvan.
• Om je te informeren over nieuwe activiteiten van Focusview en het geven van tips.
• Om producten en/of diensten (af) te leveren.
• Om te voldoen aan een wettelijk verplichting en nodig zijn voor de Belastingdienst.
• Om je te kunnen coachen tijdens de uitoefening van een cursus of workshop.

Bewaartermijn

Focusview bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de afhandeling van jouw vraag of overeenkomst en verder om je op de hoogte te houden van andere (nieuwe) ontwikkelingen, diensten of activiteiten. Overigens ben jij altijd vrij om Focusview te verzoeken jouw gegevens niet langer te bewaren voor de aangegeven doelen. Hierbij geldt echter wel, dat bij de totstandkoming van een overeenkomst of opdracht, Focusview een (wettelijke) bewaarplicht van zeven jaar heeft nadat de overeenkomst of opdracht is uitgevoerd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Focusview van groot belang. Om jouw privacy te beschermen zijn door Focusview de volgende maatregelen getroffen:

• De website van Focusview maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL, HTTPS) waarmee alle informatie tussen jou en de website van Focusview wordt afgeschermd door middel van encryptie wanneer je persoonsgegevens invoert bijvoorbeeld via het contactformulier.

• Ontvangen persoonsgegevens via het contactformulier en/of via e-mail komen binnen- en worden opgeslagen op een beveiligde mailserver bij de Hosting provider waar ook de domeinnaam van Focusview staat geregistreerd. Tussen deze Hosting provider (verwerker) en Focusview is een zogenaamde ‘verwerkerovereenkomst’ van kracht die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgt. Focusview blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

• Toegang tot de verkregen persoonsgegevens is beperkt tot uitsluitend mijzelf (eigenaar/oprichter van Focusview) en afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Een zogenaamde ‘tweetraps’ beveiliging wordt overwogen.

Statistieken, profilering en promotie

Focusview houdt geen statistieken en/of andere vormen van profilering bij en ook geeft Focusview geen nieuwsbrief uit waarvoor jouw gegevens nodig zijn. Focusview wil jou graag blijven informeren over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Dit doet Focusview op dit moment uitsluitend per e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze vorm van informatievoorziening door dat kenbaar te maken via het contactformulier op de website en/of via een e-mail bericht.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Focusview geeft- of verkoopt jouw persoonsgegevens onder geen beding aan andere partijen, bedrijven of instellingen, behalve wanneer Focusview daartoe wettelijk verplicht zou worden. Focusview maakt ook geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies en gebruikservaring

De website van Focusview maakt geen gebruik van technische- of functionele cookies.

Google Analytics

Focusview maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van Focusview gebruiken en hoe effectief bepaalde Adwords advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van de computer waarmee je die informatie raadpleegt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Focusview heeft daar geen invloed op. Voor meer informatie daarover raad Focusview je aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Focusview heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruikt voor andere Google diensten. Focusview gebruikt Google Analytics op zodanig wijze dat gegevens niet tot een persoon te herleiden zijn (geanonimiseerd.

Facebook en LinkedIn

Op de website van Focusview zijn knoppen opgenomen naar Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Focusview heeft daar geen invloed op. Voor meer informatie daarover raad Focusview je aan het privacybeleid van Facebook te raadplegen, of het privacybeleid van LinkedIn om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Minderjarigen

Personen die 16 jaar of jonger zijn mogen alleen onder toezicht van ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van de website van Focusview. Focusview is feitelijk niet in staat te controleren of een bezoeker 16 jaar of jonger is. Indien je van mening bent dat Focusview ongewenst beschikt over persoonsgegevens van een persoon van 16 jaar of jonger, neem dan contact op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bij een eventuele aanpassing of wijziging zal Focusview natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen en voorzien van de meest actuele datum. Let dus altijd op die datum van deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Focusview doet haar best iedere voor jou van belang zijnde wijziging met jou te communiceren doch in ieder geval actueel te houden op haar website en eventuele andere social media uitingen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Bij een relatie tussen jou en Focusview heb je altijd, na een schriftelijk verzoek daartoe, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien, te doen wijzigen, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Focusview schriftelijk verzoeken om intrekking van jouw toestemming, indien jij niet (meer) wilt worden benaderd met informatie over nieuwe ontwikkelingen- , diensten en/of activiteiten van Focusview. Ook kun je schriftelijk bezwaar maken tegen een bepaalde vorm van gebruik van jouw gegevens door dit te melden bij Focusview. Let er daarbij wel op, dat je altijd duidelijk aantoont dat jij degene bent om wie het gaat zodat Focusview zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd worden. Stuur daarvoor een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee, waarbij je het BSN (Burgerservicenummer) en pasfoto afschermt. Daarvoor kun je (zo nodig) de ‘KopieID’ app gebruiken.

Klachtafhandeling

Indien je van mening bent dat Focusview jou m.b.t. het bovenstaande niet op de juiste manier ten dienste staat, dan is Focusview altijd bereid je daarmee proberen te helpen. Mochten wij er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum inwerkingtreding: 10 mei 2018

© 2022 www.focusview.nl Privacyverklaring info@focusview.nl