Focusview Fotografie
...onderscheidend in kwaliteit

Fotografieworkshops

'Naar bewuster fotograferen' is het motto van de inspirerende fotografieworkshops van Focusview Fotografie. Leerdoel van iedere workshop is het creëren van bewustwording naar uiteindelijk beter fotograferen. Kwantiteit is daarbij geen optie..kwaliteit wel. De workshops gaan vergezeld van uigebreide voorinformatie en uitdagende opdrachten en worden gegeven op daartoe relevante locaties.

Voor wie geschikt?

Voor het optimale resultaat wordt er (bij bepaalde workshops) van uitgegaan dat de deelnemer over de benodigde basiskennis van fotografie beschikt en bepaalde instellingen op zijn/haar camera goed kan vinden.

Reacties andere deelnemers

Lees ook de reacties van vele andere deelnemers. Uiteraard zijn de reacties met instemming van betrokkenen geplaatst.

Ook als bedrijfsactiviteit

Bepaalde workshops zijn ook zeer geschikt als team- en/of bedrijfsactiviteit. Informeer naar de mogelijkheden, stuur een e-mail of WhatsApp bericht.

© 2022 www.focusview.nl Privacyverklaring info@focusview.nl